So, Lip 20, 2024

MARCIN SIANOS ZDYSKWALIFIKOWANY NA 5 LAT

MARCIN SIANOS ZDYSKWALIFIKOWANY NA 5 LAT

Polska Unia Boksu podjęłą decyzję ws. Marcina Sianosa (0-1, 0 KO), który w minioną sobotę przegrał przez dyskawlifikację z Arturem Bizewskim (9-0, 4 KO). Treśc postanowienia PUB poniżej.

"Szanowny Panie, W dn. 02.03.2024 r. w Koszalinie, w woj. zachodniopomorskim odbyła się gala z cyklu Rocky Boxing Night 18. W walce z Arturem Bizewskim w wadzie ciężkiej intencjonalnie obalił Pan przeciwnika, a następnie uderzył leżącego łokciem i zamierzał zadać następny cios. Został Pan jednak powstrzymany przez sędziego ringowego. W rezultacie przegrał Pan przez dyskwalifikację.

Jak wynika Pańskich publicznych wypowiedzi, nie wykazuje Pan skruchy z powodu swojego zachowania. W związku z powyższym Komisja Dyscyplinarna Polskiej Unii Boksu w składzie Robert Gortat, Jarosław Kołkowski i Albert Sosnowski postanowiła:

- zdyskwalifikować p. Marcina Sianosa na okres 5 lat od dnia podjęcia decyzji, tj. do dnia 07.03.2029 r. na podstawie § 6 ust. 6 lit. d Regulaminu Sportowego i Dyscyplinarnego,
- nałożyć na p. Marcina Sianosa karę pieniężną w wysokości 7000 PLN (siedmiu tysięcy złotych) na podstawie § 6 ust. 6 lit. a Regulaminu Sportowego i Dyscyplinarnego,
- podać informację o treści niniejszej decyzji do publicznej wiadomości na podstawie § 4 ust. 14 w zw. z § 6 ust. 10 Regulaminu Sportowego i Dyscyplinarnego.

Jednocześnie Komisja postanowiła rozważyć możliwość skrócenia okresu dyskwalifikacji w przypadku zapłacenia kary pieniężnej w terminie 6 miesięcy od daty decyzji, tj. do dnia 07.09.2024 r. Zgodnie z § 4 ust. 16 w zw. z § 6 ust. 10 Regulaminu Sportowego i Dyscyplinarnego od decyzji Komisji przysługuje Panu odwołanie do Sądu Arbitrażowego. Odwołanie składa się za pośrednictwem PUB w terminie czternastu dni od dnia poinformowania o decyzji dyscyplinarnej. Odwołanie rozpatruje jednoosobowo Prezes Sądu Arbitrażowego po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron, tj. ukaranego i Komisji Dyscyplinarnej i po zasięgnięciu opinii Sekretarza. Warunkiem rozpoznania odwołania jest wniesienie opłaty, o której mowa w pkt. 3 lit. a Regulaminu Sądu Arbitrażowego".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Powiązane artykuły